TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI


İl ve ilçelere göre belediye nüfusları - 2011
İl İlçe Belediye Toplam Erkek Kadın
Osmaniye Merkez Cevdetiye  3.006  1.528  1.478
Kırmıtlı  986  498  488
Osmaniye  204.057  102.732  101.325
Bahçe Bahçe  13.207  6.512  6.695
Düziçi Atalan  2.029  983  1.046
Böcekli  2.458  1.222  1.236
Düziçi  42.052  21.033  21.019
Ellek  6.599  3.398  3.201
Yarbaşı  3.500  1.712  1.788
Hasanbeyli Hasanbeyli  2.337  1.169  1.168
Kadirli Kadirli  82.110  40.852  41.258
Sumbas Alibeyli  1.784  882  902
Mehmetli  1.506  739  767
Sumbas  2.083  1.035  1.048
Toprakkale Toprakkale  8.208  4.159  4.049
Tüysüz  2.616  1.334  1.282
Açıklamalar:
        İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri  dikkate alınmıştır.
        29 Mart 2009 tarihli Genel Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 8. ve 11. maddelerine göre yapılmış olan  birleşme ve katılmalar, belediye nüfuslarına dâhil değildir. Birleşen veya katılan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa'nın 12. maddesi gereğince  mevcut tüzel kişiliklerinde gösterilmiştir.