TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI


Büyükşehir belediyeleri ve bağlı belediyelerin nüfusları - 2012
İl Belediye Toplam Erkek Kadın
Adana Çukurova  335.733  164.115  171.618
Karaisalı  7.504  3.841  3.663
Sarıçam  111.976  57.517  54.459
Seyhan  764.714  380.421  384.293
Yüreğir  416.302  208.688  207.614
Büyükşehir belediyesi  1.636.229  814.582  821.647
Açıklamalar:
         İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar  uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.
         29 Mart 2009 tarihli Genel Mahalli İdareler Seçimi'nden sonra, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 8. ve 11. maddelerine göre yapılmış olan birleşme ve  katılmalar, belediye nüfuslarına dâhil değildir. Birleşen veya katılan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa'nın 12. maddesi gereğince mevcut tüzel kişiliklerinde  gösterilmiştir.
         Orman köylerinin nüfusu dâhil değildir.