TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI


İllere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2011
İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam
Türkiye Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
 57.385.706  28.853.575  28.532.131  17.338.563  8.679.379  8.659.184  74.724.269  37.532.954  37.191.315
Adana  1.864.591  929.442  935.149  244.214  123.431  120.783  2.108.805  1.052.873  1.055.932
Hatay  732.802  368.402  364.400  741.421  373.293  368.128  1.474.223  741.695  732.528
Mersin  1.303.018  647.012  656.006  364.921  184.232  180.689  1.667.939  831.244  836.695
Osmaniye  354.054  177.492  176.562  131.303  66.747  64.556  485.357  244.239  241.118
Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari  kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate  alınmıştır.