TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI


İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2011
İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam
Tekirdağ Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Çorlu  226.921  116.959  109.962  37.646  19.348  18.298  264.567  136.307  128.260
Toplam  226.921  116.959  109.962  37.646  19.348  18.298  264.567  136.307  128.260
Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.