TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI


İlçelere göre il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu - 2011
İl/İlçe merkezi Belde/Köy Toplam
Van Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Merkez  353.419  181.248  172.171  92.496  47.261  45.235  445.915  228.509  217.406
Bahçesaray  3.287  1.697  1.590  14.204  6.977  7.227  17.491  8.674  8.817
Başkale  13.855  7.956  5.899  50.361  26.000  24.361  64.216  33.956  30.260
Çaldıran  15.198  8.394  6.804  52.169  26.699  25.470  67.367  35.093  32.274
Çatak  6.630  3.603  3.027  17.768  8.821  8.947  24.398  12.424  11.974
Edremit  12.629  6.355  6.274  12.048  6.053  5.995  24.677  12.408  12.269
Erciş  76.463  40.195  36.268  82.987  42.417  40.570  159.450  82.612  76.838
Gevaş  10.366  5.198  5.168  18.845  9.261  9.584  29.211  14.459  14.752
Gürpınar  5.352  2.821  2.531  34.293  17.283  17.010  39.645  20.104  19.541
Muradiye  14.267  7.262  7.005  37.193  18.952  18.241  51.460  26.214  25.246
Özalp  11.476  6.312  5.164  63.848  32.309  31.539  75.324  38.621  36.703
Saray  3.783  2.142  1.641  19.595  9.928  9.667  23.378  12.070  11.308
Toplam  526.725  273.183  253.542  495.807  251.961  243.846  1.022.532  525.144  497.388
Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.